Today Monday, 4th July 2022
Abhinavjournal

Experience Excellence & Beyond

Tag: พลังงานเชื้อเพลิง

Tag: พลังงานเชื้อเพลิง

พลังเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไปจากโลก เป็นไปได้จริงเหรอ

พลังเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไปจากโลก เป็นไปได้จริงเหรอ

วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโลกนั้น ได้แสดงให้ทุกท่านๆ ได้เห็นและสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอยู่ในปัจจุบันครับ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การขึ้นราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกก็ดี ราคาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ก็มาก ซึ่งหลายสิ่งเหล่านี้กำลังบ่งบอกถึงการแย่งชิงและความขาดแคลนพลังให้กับเราเป็นนัยๆ อยู่นั้นเองครับ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกมากมายเพื่อเป็นแนวทางออกให้กับมนุษยชาติได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดต่างๆ ก็ดี การสร้างนวัตกรรมช่วยประหยัดพลังงานก็เยี่ยม แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อีกด้วยหล่ะครับ บทความนี้จึงขอเป็นประบอกเสียงและขอพาทุกๆ ท่านไปตามหาความจริงเกี่ยวกับ “พลังเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไปจากโลก เป็นไปได้จริงเหรอ” กันครับ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปคืออะไร? พลังงานใช้แล้วหมดไป คือ พลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณจำกัดและจะหมดไปในวันหนึ่ง…

พลังงานเชื้อเพลงมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

พลังงานเชื้อเพลงมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบัน ปัญหาในด้านพลังงานต่างๆ นับว่าเป็นปัญหาระดับประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำมันที่เป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานหรือการเดินทางต่างๆ จึงทำให้มีนวัตกรรมและโครงการที่พยายามจะช่วยในการลดการใช้พร้อมกับอนุรักษ์พลังงานร่วมกับใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นเอง ในบทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปหาความรู้เกี่ยวกับ “พลังงานเชื้อเพลิง” ว่ามีกี่ประเภท แต่ละอย่างมักถูกใช้ในกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมไหนบ้าง? ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ ความหมายของ “พลังงานเชื้อเพลิง” พลังงานเชื้อเพลิง หมายถึง วัสดุที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน  และไฮโดรเจน  เชื้อเพลิงเมื่อเผาไหม้จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนทำให้เกิดพลังงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  เชื้อเพลิงบางอย่างสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  บางอย่างต้องนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ประเภทของพลังงานเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่นำมาใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งเพื่อการคมนาคม  การอุตสาหกรรมและการนำมาใช้ในกิจกรรมอื่น…