Today Wednesday, 5th October 2022
Abhinavjournal

Experience Excellence & Beyond

มาทำความรู้จักพลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่ช่วยโลก

มาทำความรู้จักพลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่ช่วยโลก

หากว่ากันด้วยเทรนด์ของการรักษ์โลกด้วยการหันมาประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นปัจจุบันนั้น กำลังเป็นที่จับตามองและเป็นเป้าหมายของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเราทุกคนคงสัมผัสได้ว่าบรรยากาศหรือสภาพอากาศของโลกกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย คนเราอาจคาดไม่ถึงเลยหล่ะครับ จึงทำให้มีการวิจัยหาพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเราสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป วันนี้เราจึงอยากพาท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับ “พลังงานสะอาด ทางเลือกใหม่ช่วยโลก”

พลังงานสะอาดหมายถึงอะไร?

พลังงานสะอาด หมายถึง พลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด พลังงานสะอาดถือเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สร้างผลกระทบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกระบวนการผลิต แปรรูป การใช้ประโยชน์ ไปจนถึงการจัดการของเสีย ทำให้พลังงานสะอาดกลายมาเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน

ทำไมถึงต้องใช้พลังงานสะอาด

แหล่งพลังงานหลักที่เราใช้กันในอปัจจุบันนี้ มาจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงก็ดี อีกทั้งความต้องการในการใช้พลังงาน นับวันก็ยิ่งมีมากขึ้น แต่ปริมาณของพลังงานเหล่านั้นกลับมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งสามารถหมดไปได้ไม่วันก็วันหนึ่งในอนาคต ดังนั้น พลังงานสะอาดจึงมีความสำคัญในแง่ของการเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่จะช่วยรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากปัญหามลภาวะต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งปรากฎการสำคัญที่เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเรานั้นก็คือ “สภาวะเรือนกระจก” หรือ “Global Warming” นั้นเองครับ

พลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง?

●พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีตั้งแต่ระบบโซลาร์รูฟที่นิยมใช้ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระบบโซลาร์ฟาร์มหรือโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

●พลังงานชีวภาพ/พลังงานชีวมวล (Biogas/Biomass)

พลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร เช่น หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด ชานอ้อย ฟางข้าว ฯลฯ รวมถึงภาคปศุสัตว์ เช่น มูลสัตว์ ให้เป็นพลังงานแก๊สและพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการแปรรูปวัตถุชีวภาพตั้งแต่การเผา การผลิตก๊าซ และการหมักผลผลิตทางการเกษตรและมวลสารของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพไม่เพียงช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

●พลังงานใต้พิภพ (Geothermal)

พลังงานใต้พิภพ คือ พลังงานที่ได้จากการนำความร้อนที่กักเก็บไว้ใต้ผิวโลก ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสี เช่น โพแทสเซียม ยูเรเนียม ทอเรียม ฯลฯ ในเปลือกโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทน โดยใช้แรงจากไอน้ำแรงดันสูงที่สะสมอยู่ใต้ชั้นหินไปหมุนกังหันและให้พลังงานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และได้เป็นพลังงานไฟฟ้าในท้ายที่สุด

●พลังงานลม (Wind)

พลังงานลมเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ด้วยการใช้กังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลม จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานกลอีกทอดหนึ่งเพื่อใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ส่วนแล้วใหญ่มักผลิตได้ตามพื้นที่เนินเขา ภูเขาในพื้นที่ห่างไกล หรือชายฝั่งทะเล ซึ่งจะมีทั้งลมทะเลและลมนอกชายฝั่ง ปัจจุบันอาจพบในรูปแบบของทุ่งกังหันลม แต่สำหรับในประเทศไทยเองจะมีอุปสรรคในด้านของความเร็วลม ทำให้ยังไม่สามารถดึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้เต็มที่

●พลังงานน้ำ (Hydro)

พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่สร้างได้จากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของน้ำที่จะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อได้ปริมาณน้ำตามที่ต้องการแล้ว จึงทำการเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกมาเพื่อหมุนใบพัดของกังหันน้ำและเครื่องปั่นไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

2 เขือนผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทย

เขื่อนภูมิพล ตั้งบริเวณเขาแก้ว อ.สามเงา จ.ตาก  เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 466 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาสก์เมตร จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชียอาคเนย์

เขื่อนวชิราลงกรณ ตั้ง 444 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 เขื่อนวชิราลงกรณเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อยในท้องที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณมีความสูงจากฐาน 92 เมตรสันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) 161.75 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ “พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกใหม่ที่จะช่วยโลก” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ครับ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

Franklin Wood

Related Posts

Read also x