Today Saturday, 20th August 2022
Abhinavjournal

Experience Excellence & Beyond

พลังงานเชื้อเพลงมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

พลังงานเชื้อเพลงมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบัน ปัญหาในด้านพลังงานต่างๆ นับว่าเป็นปัญหาระดับประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำมันที่เป็นปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เรามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานหรือการเดินทางต่างๆ จึงทำให้มีนวัตกรรมและโครงการที่พยายามจะช่วยในการลดการใช้พร้อมกับอนุรักษ์พลังงานร่วมกับใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั้นเอง ในบทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปหาความรู้เกี่ยวกับ “พลังงานเชื้อเพลิง” ว่ามีกี่ประเภท แต่ละอย่างมักถูกใช้ในกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมไหนบ้าง? ให้กับทุกๆ ท่านได้ทราบกันครับ

ความหมายของ “พลังงานเชื้อเพลิง”

พลังงานเชื้อเพลิง หมายถึง วัสดุที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน  และไฮโดรเจน  เชื้อเพลิงเมื่อเผาไหม้จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนทำให้เกิดพลังงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  เชื้อเพลิงบางอย่างสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  บางอย่างต้องนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ประเภทของพลังงานเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิงที่นำมาใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งเพื่อการคมนาคม  การอุตสาหกรรมและการนำมาใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ สามารถแยกตามลักษณะได้  3  ชนิดดังนี้

●เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง  (Solid  Fuel)

เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. ถ่านไม้  (Charcoal)

2. ถ่านหิน  (Coal)

●เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว  (Liquid  Fuel)

●เชื้อเพลิงที่เของเหลวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.น้ำมันเบนซิน  (Gasoline Oill)

2.น้ำมันก๊าด  (Kerosene  Oil)

3.น้ำมันดีเซล  (Diesel  Oil)

4.น้ำมันเตา  (Heavy  Fuel  or Furnace Oil)

●เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ  (Gas  Fuel)

เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.ก๊าซธรรมชาติ  (Natural  Gas)

2.ก๊าซอะเซทิลีน  (Acetylene  Gas)

3.ก๊าซเตาสูง  (Blast  Furnace Gas)

เปรียบเทียบข้อแตกต่างของพลังงานแต่ละประเภท

– พลังงานจากน้ำ  สะอาดที่สุด  มีข้อจำกัดในการสร้างเขื่อน 

– พลังงานจากน้ำมัน  ราคาสูง  และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 

– พลังงานจากถ่านหิน  ราคาถูก  แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

– พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ  สะอาดถูกกว่าน้ำมัน  และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ 

– พลังงานนิวเคลียร์  เงินลงทุนสูง  และมีภาระในการกำจัดกัมมันตภาพจากการผลิต

พลังงานสะอาดมีอะไรบ้าง? และมีประโยชน์อย่างไร?

พลังงานสะอาดสามารถแย่งแยกย่อยออกเป็นได้อีก 2 ประเภท คือ พลังงานที่มาจากธรรมชาติ เช่น ลม น้ำ แสงแดด ความร้อนใต้พิภพ ส่วนพลังงานสะอาดอีกประเภทหนึ่งคือพลังงานที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้เอง เช่น พลังงานขยะ พลังงานชีวภาพ และ พลังงานชีวมวล ที่ผลิตได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น หญ้า ข้าวโพด ชานอ้อย ฟางข้าว ฯลฯ รวมถึงภาคปศุสัตว์จำพวกมูลสัตว์นั้นเอง สามารถยกตัวอย่างพลังงานสะอาดได้ดังต่อไปนี้

พลังงานน้ำ (Hydro) พลังงานน้ำเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่สร้างได้จากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของน้ำที่จะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อได้ปริมาณน้ำตามที่ต้องการแล้ว จึงทำการเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกมาเพื่อหมุนใบพัดของกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นเอง

พลังงานลม (Wind) พลังงานลมเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ด้วยการใช้กังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลม จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานกลอีกทอดหนึ่งเพื่อใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดของโลกอย่างหนึ่งเพื่อนำมาแปรรูปเป็นพลังงานด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีตั้งแต่ระบบโซลาร์รูฟที่นิยมใช้ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระบบโซลาร์ฟาร์มหรือโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนได้อีกด้วย

ประโยชน์ของพลังงานสะอาด

พลังงานสะอาดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่เห็นได้เด่นชัด คือการเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป ต่างจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจำกัด และสามารถหมดไปได้ในวันใดวันหนึ่งในภายภาคหน้า อีกทั้งกระบวนการผลิต แปรรูป นำไปใช้ประโยชน์ หรือจำกัดของเสียของพลังงานสะอาดยังไม่ทำลายหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศเหมือนพลังงานอื่น ๆ ซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต แปรรูป การนำไปใช้ประโยชน์ และจัดการกากหรือของเสีย และนำมาซึ่งภาวะโลกร้อน

เป็นอย่างไรบ้างครับกับความรู้เกี่ยวกับ “พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานสะอาด” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ พวกเรามาช่วยกันใช้พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกันดีกว่าครับ

Franklin Wood

Related Posts

Read also x