Today Wednesday, 5th October 2022
Abhinavjournal

Experience Excellence & Beyond

พลังงานสะอาด กับการลงทุน

พลังงานสะอาด กับการลงทุน

หากว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานและการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้ว หลายๆ ท่านคงนึกถึงธุรกิจเกี่ยวกับ “ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ” กันอยู่ใช่มั้ยหล่ะครับ แต่ท่านทราบกันไหมหล่ะครับว่า “พลังงานสะอาด” หรือพลังงานทางเลือกในปัจจุบันนั้น มีการทำธุรกิจด้วยเช่นกันครับ แต่จะมีการทำในพลังงานประเภทไหนบ้างนั้น เราไปหาคำตอบและหาความรู้กันดีกว่าครับ

พลังงานสะอาดหมายถึงอะไรและมีอะไรบ้าง?

พลังงานสะอาด (Clean Energy) คือ พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะอย่างน้อยที่สุดในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การนำไปใช้งาน ไปจนถึงการจัดการของเสีย โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยทั่วไปแล้ว พลังงานสะอาดมักเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก

สามารถยกตัวอย่างพลังงานสะอาดได้ดังนี้

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดของโลกอย่างหนึ่งเพื่อนำมาแปรรูปเป็นพลังงานด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีตั้งแต่ระบบโซลาร์รูฟที่นิยมใช้ในระดับครัวเรือนไปจนถึงระบบโซลาร์ฟาร์มหรือโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนได้อีกด้วย

พลังงานลม (Wind)

พลังงานลมเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ด้วยการใช้กังหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลม จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานกลอีกทอดหนึ่งเพื่อใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ส่วนแล้วใหญ่มักผลิตได้ตามพื้นที่เนินเขา ภูเขาในพื้นที่ห่างไกล หรือชายฝั่งทะเล ซึ่งจะมีทั้งลมทะเลและลมนอกชายฝั่ง ปัจจุบันอาจพบในรูปแบบของทุ่งกังหันลม แต่สำหรับในประเทศไทยเองจะมีอุปสรรคในด้านของความเร็วลม ทำให้ยังไม่สามารถดึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมได้เต็มที่

ตัวอย่างพลังงานสะอาดที่การดำเนินธุรกิจในไทยของบริษัท UAC

●โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

เราคือผู้บุกเบิกนวัตกรรมก๊าซชีวภาพของไทย ซึ่งเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรในชุมชน โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของเรา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง) มีกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงงานของเราทั้งสองแห่งนี้มีการบริหารจัดการแบบ Zero Waste Management ทำให้ไม่มีการปล่อยของเสียหรือมลพิษออกมาจากระบบ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของรายได้ในหมู่เกษตรกรและชุมชนโดยรอบ เนื่องจากโรงงานมีความต้องการรับซื้อพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ และต้นข้าวโพดที่หักฝักออกแล้ว รวมกันทั้งหมดถึง 43,000 ตันต่อปี

●โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR ROOFTOP)

โซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) หรือ ระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา คือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งจะรับพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก่อนส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ไม่มีต้นทุน เป็นพลังงานสะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ปัจจุบัน เรามีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UAC Energy) โดยเช่าพื้นที่บนหลังคาจาก บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต 924.56 กิโลวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำลังการผลิต 750.20 กิโลวัตต์

ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดน่าลงทุนหรือไม่?

ปัจจุบันพลังานทดแทนหรือพลังงานสะอาดกำลังเป็นที่ต้องการของเราเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อมากขึ้น อย่างเช่น รถไฟฟ้า EV ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย เป็นต้น จึงทำให้การทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนั้น น่าลงทุนและมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับข้อมูลเกี่ยวกับ “พลังงานสะอาด” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านในบทนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

Franklin Wood

Related Posts

Read also x